NAKAZ WYJAZDU Z KANADY


Powszechnie mówi się o tym, że ktoś dostał deportację, ale nie każdy nakaz opuszczenia Kanady jest prawnym nakazem deportacyjnym w świetle kanadyjskiego prawa.
Nakazy deportacyjne różnią się także, można otrzymać decyzję deportacyjną, nakazującą opuścić Kanadę z prawem powrotu za rok, dłużej, lub z zakazem powrotu dożywotnio. W tej ostatniej sytuacji istnieje prawna opcja powrotu do Kanady wcześniej, należy jednak uzyskać specjalne zezwolenie administracyjne na powrót, które musi być uzasadnione poważnymi powodami powrotu do Kanady ( np. łączenie rodzin).


Zgłaszają się czasem do nas na konsultację osoby, które otrzymały pismo urządowe-decyzją odmowną, w której urząd informuje, że dana osoba musi opuścić natychmiast Kanadę. Takie pismo, nie jest jeszcze nakazem deportacyjnym. W zależności od sytuacji można w różny sposób pomóc osobie, która takie pismo otrzymała. Na przykład, w przypadku otrzymania decyzji negatywnej przedłużenia wizy turystycznej, można złożyć podanie o przywrócenie statusu, i nawet do momentu wydania decyzji, osoba posiada legalny status w Kanadzie.
Od decyzji negatywnych można się odwołać. Niekiedy złożenie ponownego podania o pobyt stały wstrzymuje akcje porządkowe, a jeśli straż graniczna chce deportować imigranta z Kanady, istnieje możliwość poproszenia o zawieszenie deportacji do czasu rozpatrzenia wniosku. I jeśli decyzja pobytowa będzie pozytywna, nakaz deportacyjny jest automatycznie anulowany.


Tak jak wspomniałam, nakaz deportacyjny można otrzymać z wielu powodów, jednym z nich może byc np popełnienie wykroczenia kryminalnego i dotyczy to nawet osób, posiadających pobyt. Nakaz deportacyjny można otrzymać już za pobyt bez autoryzacji w Kanadzie (bez ważnej wizy).
Niestawienie się w urzędzie na wezwanie grozi wydaniem zaocznego listu gończego, dlatego warto rozważyc możliwości oddalenia lub odwołania się od decyzji deportacyjnej.


Izabela Embalo
licencjonowany doradca imigracyjny


OSOBY ZAINTERESOWANE
IMIGRACJĄ PROSIMY O KONTAKT
416 515 2022   emiz@live.ca         www.emigracjakanada.com